Compromís

Anunciar-vos que ens reservem pel transcurs del 2013 x donar-vos Sort i Premis! Deixant el pavelló i els índexs de la Il·lusió ben alt no tant sols per Nadal i Reis! Així que, durant els dissabtes del 2013 tocarà a la ntra Admó, Segur!!!!!